Advokatfirman Lege AB 


INLED EN KOSTNADSFRI DIALOG
MED VÅRA JURISTER SAMT ADVOKATERAdvokatfirman Lege AB 


INLED EN KOSTNADSFRI DIALOG
MED VÅRA JURISTER SAMT ADVOKATER

Advokat Linköping Advokatsamfindet

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET NEDAN

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

 

Advokatfirman Lege, byrån med drygt 15 års erfarenhet inom komplicerade rättsfall


Advokatfirman Lege är en lösningsorienterad advokatbyrå med stort engagemang för den enskilde klienten. Vi hjälper klienter i Linköping med ärenden inom familjerätt, exempelvis om du har hamnat i en vårdnadstvist eller i en tvist om umgänge om barn. Vi företräder också klienter som är misstänkta för brott i Linköping.


Våra jurister har över 15 års erfarenhet av juridiskt arbete inom familjerätt och straffrätt. Det innebär att vi har god erfarenhet av vilken typ av rättslig argumentation och vilka utredningsåtgärder som gynnar vissa typer av fall. Vi är övertygade om att det bästa sättet att nå framgång i domstol är att vi är väl inlästa på klientens situation och på det gällande rättsläget. Engagemang och sakkunskap är våra ledord.


Det är viktigt att ta kontakt med en advokatbyrå om du stöter på ett juridiskt problem. Det förekommer att personer som misstänks för brott eller hamnar i en vårdnadstvist väljer att företräda sig själva. Man bör noga överväga om det verkligen är lämpligt. I en juridisk tvist står ofta mycket på spel. I en vårdnadstvist handlar det om huruvida du fortsatt ska få ha vårdnaden om ditt barn. I ett brottmål handlar det om du ska dömas för brott eller inte. Du har oftast betydligt större möjlighet att nå framgång i ditt ärende om du tar hjälp av ett ombud som kan företräda dig. Våra jurister samt advokater är experter på straffrätt och familjerätt och biträder dig gärna.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Familjerätt Linköping

Ersättning för dina advokatkostnader

Våra jurister brinner för juridiken. Vi vill hjälpa dig som har hamnat i en juridisk tvist på bästa möjliga sätt. Detta gäller oavsett om det rör en vårdnadstvist, ett brottmål eller något helt annat. Vi är väl medvetna om hur viktigt det är för en enskild att nå framgång i sitt ärende, oavsett om det gäller en tvist inom familjerätt eller ett brottmål. Vi gör alltid vårt yttersta för att klienten ska vinna gehör för sin sak. Det bästa sättet att bistå en klient i sin rättsprocess är att ha god kännedom om ärendet. Vi lägger därför mycket tid på att prata med klienten i syfte att skapa förståelse för bakgrunden till målet och vilka ståndpunkter klienten har. Utifrån samtalen med klienten förbereder vi en hållbar och robust juridisk argumentation som tar tillvara klientens intresse på ett bra sätt.

Det finns inget skäl att avstå att anlita ett ombud på grund av att man oroar sig för kostnaderna. I de allra flesta fall kan man få kostnaderna ersatta via sin hemförsäkring. Om man inte har någon hemförsäkring kan man I vissa fall få rättshjälp via rättshjälpsmyndigheten för att få delar av advokatkostnaderna ersatta. Vi hjälper dig med att utreda möjligheterna att få dina kostnader finansierade, innan vi åtar oss uppdraget.

Om oss

Advokatfirman Lege är en allmänpraktiserande byrå med särskild inriktning på brottmål och familjerätt. Vi åtar oss uppdrag i hela Linköping. Vi åtar oss såväl små som stora uppdrag. Vanliga uppdrag som vi åtar oss är som ombud för dig som hamnat i en vårdnadstvist, som offentlig försvarare för dig som är misstänkt för brott i Linköping. Välkommen att kontakta oss om du är i behov av ett juridiskt biträde i Linköping. Den första kontakten med oss kostar ingenting.

Våra jurister som åtar sig uppdrag i Linköping är lösningsinriktade och fokuserade på att företräda klienten på ett så bra sätt som möjligt. Vi engagerar oss i den enskilde klientens situation och lägger stor vikt och möda på att förstå dennes problem och argument. Våra jurister företräder dina åsikter och ståndpunkter i domstolen och ser till att de företräds på ett bra sätt.

Hör av dig till oss på om du är i behov av juridiskt stöd. Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt första möte där vi lyssnar in din situation och ger konkreta råd om hur vi kan hjälpa dig. Om du har hamnat i en vårdnadstvist i Linköping bör du kontakta oss så fort som möjligt. Vårt mål är att du ska få så mycket gehör för din vilja som bara är möjligt. Hör av dig till oss via mail eller telefon så bokar vi in ett möte.

När det gäller brottmål så täcks kostnaden i huvudsak av staten. I övriga mål så bestäms arvodet i samråd med juristen.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Advokatfirman Leges jurister i Linköping sätter dina behov som klient i fokus


En av de vanligaste juridiska tvisterna handlar om vårdnadstvister. En vårdnadstvist är en svår process, både känslomässigt och juridiskt. Det är emotionellt prövande att hamna i en juridisk tvist om vilken förälder som är bäst lämpad att ha vårdnaden om ett barn. Men det är också en komplicerad process, strikt juridiskt. Det finns flera lagar på området som reglerar vårdnad om barn och nyligen har barnkonventionen blivit svensk lag vilket gör att den

Ett av de vanligaste ärendena inom familjerätt handlar om vårdnadstvister. En vårdnadstvist är en mycket prövande process. Det är en prövande process rent känslomässigt, som ofta är mycket jobbig för alla inblandade parter. Lagstiftningen kring vårdnad om barn är därutöver mycket komplicerad och det kan vara svårt att som lekman företräda sig själv på bästa sätt i en vårdnadstvist.


Advokatfirman Lege åtar oss gärna att företräda dig som är part i en vårdnadstvist i Linköping. Vi företräder intressena på ett sakligt och korrekt sätt, med målet att du ska nå framgång i ditt ärende. Vi erbjuder alltid 15 minuter kostnadsfri rådgivning till dig som behöver hjälp med ett juridiskt ärende inom familjerätt eller något annat område. Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

våra advokater är även verksamma i Jönköping

VI BESVARAR PÅ VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR

Familjerätt

Du har alltid rätt till ett ombud. I många fall har du också rätt till en offentlig försvarare, det som bekostas av det allmänna som huvudregel. Begär alltid en jurist när du blir delgiven misstanke för brott.

Utgångspunkten är att om ett brott är begånget i Linköping så ska ärendet prövas i tingsrätten i Linköping.

Den rättsliga utgångspunkten är vårdnaden är oförändrad vid en separation. Det vill säga att om ni hade delad vårdnad innan separationen, kommer ha det även efter separationen. Det går dock att inleda en process om ensam vårdnad, om någon av vårdnadshavarna begär det.

Familjerättsliga tvister
Advokatbyrå Jönköping logotyp