Advokatfirman Lege AB 


INLED EN KOSTNADSFRI DIALOG
MED VÅRA JURISTER SAMT ADVOKATERAdvokatfirman Lege AB 


INLED EN KOSTNADSFRI DIALOG
MED VÅRA JURISTER SAMT ADVOKATER

Advokat Linköping Advokatsamfindet

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Familjerätt Linköping, din familjejurist via Advokatfirman Lege företräder dig med ett stort engagemang


Advokatfirman Lege är en advokatbyrå med inriktning på familjerätt. Vi agerar juridiskt ombud om du hamnar i en vårdnadstvist eller i ett annat juridiskt problem kopplat till familjerätt. Advokatfirman Leges familjejurister bistår också i ärenden som handlar om fastställande av faderskap, tvister kring umgänge med barn och konflikter kring barnets boende. Ta kontakt med din familjejurist för en inledande kostnadsfri rådgivning.

Ta hjälp av en familjejurist så tidigt in i processen som möjligt

Den som har hamnat i en dispyt kring vårdnad om barn bör så tidigt som bara möjligt konsultera en advokat. En förutsättning för att två föräldrar ska kunna ha delad vårdnad om ett barn är att de kan samarbeta om viktiga frågor kring barnet. Det kommer inte gynna din sak i processen om du har svårt att komma överens med den andra föräldern. Anlita därför en advokat eller jurist inom familjerätt i Linköping så fort du hamnar i en vårdnadstvist.


Juridik handlar om att argumentera i sak - fatta inte oöverlagda beslut i ett familjerättsligt mål

Det är vanligt att man har starka känslor när man är inblandad i ett ärende inom familjerätt. Den som är part i en vårdnadstvist kan ofta ha mycket starka uppfattningar om att den andra föräldern inte är en lämplig vårdnadshavare. Ett viktigt tips är dock att du inte lägger tid och energi på att baktala den andra föräldern. Om du har kritik att lyfta mot den andra föräldern ska du göra det på ett sakligt och balanserat sätt. Syftet med en vårdnadstvist är att du ska argumentera för varför din ståndpunkt är det som i slutändan blir bäst för barnet.


Advokatfirman Leges familjejurister kan hjälpa dig som bor i Linköping med att förbereda en stabil juridisk argumentation i en vårdnadstvist. Vi lyssnar på dig och din situation och förbereder sedan ett juridiskt resonemang som förhoppningsvis kan nå framgång i domstol. Hör av dig till Advokatfirman Lege så får du hjälp av en familjejurist alternativt advokat verksam inom familjerätt från vår firma.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Advokatfirman Lege i Linköping

Våra familjurister är verksamma även i Västerås